Hur sköter man ett sådant event?

Här kan du läsa om hur vi som arrangörrer är organiserade:

Projektledning

Projektledningen utgörs av en arbetsgrupp under ledning av en projektledare. Det är projektgruppens uppgift att:

 • ansvara för att projektplanen följs och utvärderas
 • leda och fördela arbetet inom projektet
 • ansvara för kontakter med samarbetspartners, leverantörer, kunder med mera
 • ansvara för det administrativa arbetet såsom marknadsföring, information, avtal med mera
 • ansvara för att planeringen av lokal, teknisk utrustning fungerar optimalt

Arbetsgrupper

Underställda projektledningen är de arbetsgrupper som ansvarar för olika delar av evenemanget. Varje arbetsgrupp består av en gruppchef och en vice gruppchef. Beroende på gruppens ansvar och omfattning finns en eller flera fasta medlemmar. Strax innan och under evenemanget fylls grupperna upp av volontärer.

 • Säkerhet och trivsel
 • Teknik
 • Nätverk och servrar
 • Information
 • Spel
 • Kassa och Café

Är du intresserad av att arbeta med förberedelser inför evenemanget? Maila arrangor@area0510.se
Gilla och föj oss!
Instagram
Guldpartners
Sparbanksstiftelsen NLT
Silverpartners
Lidköpings kommun